Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, το ωράριο λειτουργίας, τις ώρες των καθηγητών για ενημέρωση γονέων καθώς και τους κωδικούς των μαθητών.

Πρόγραμμα σχολείου