Αίθουσες

To σχολείο διαθέτει: αίθουσες γενικής παιδείας αίθουσες διδασκαλίας ατομικών μουσικών οργάνων αίθουσες χορωδίας αίθουσες θεωρητικών μουσικών μαθημάτων αίθουσα εικαστικών αίθουσα ιστορίας αίθουσα προβολών αίθουσα αντι-βίας αίθουσα αθλητικού υλικού αίθουσα σίτισης αίθουσα φύλακα αμφιθέατρο