Αναλυτική αποτίμηση του έργου του σχολείου 2022-2023

Για να δείτε την αναλυτική αποτίμηση του έργου του Μουσικού σχολείου Καλαμάτας για το έτος 2022-2023, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: year-2022-school-3601045-form-11-export.