Ενισχυτική Διδασκαλία για ειδικά μαθήματα Γ’ λυκείου

«Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα που δε διδάσκονται ενδοσχολικά» με κωδικό ΟΠΣ 6001780 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-202, το Υπουργείο προτίθεται να διοργανώσει μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στα παρακάτω πανελλαδικώς εξεταζόμενα Read More …

Ενισχυτική διδασκαλία 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθεί Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών/τριών Γυμνασίου στα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά. Τα μαθήματα θα γίνονται μεσημεριανές ώρες. Όποιος γονιός ενδιαφέρεται το Read More …