Γιορτή για την 25η Μαρτίου (24 Μαρτίου 2017, Αμφιθέατρο Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας)

Dim lights

"Να 'τανε το 21", Σύνολο Παραδοσιακής Μουσικής

 

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία (17 Δεκεμβρίου 2017, Αμφιθέατρο Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας)


Dim lights

Σύνολο Παραδοσιακής Μουσικής

 

Dim lights

"Look at the World", Σύνολα Ευρωπαϊκής Χορωδίας και ΕυρωπαϊκήςΟρχήστρας

 

Dim lights

Χορωδία Γυμνασίου